7UP กลับเข้าลงทุนธุรกิจน้ำประปาในภูเก็ตกับ BKD หลังสถานการณ์โควิดดีขึ้น

บมจ.เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ได้พิจารณาอนุมัติกลับเข้าลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาจังหวัดภูเก็ตของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (GS) โดยอนุมัติให้กลับเข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด (GS) จากบมจ. บางกอกเดค-คอน (BKD) จำนวนทั้งสิ้น 2,551,976 หุ้น หรือคิดเป็น 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GS ในมูลค่าการลงทุน รวมทั้งสิ้น 550.00 ล้านบาท (ซึ่งเคยได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2563)

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ตกำลังจะฟื้นตัวดีขึ้น บริษัทฯ จึงได้เจรจากับ BKD อีกครั้งเพื่อเข้าซื้อหุ้นของ GS โดยมีเงื่อนไขการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาถึงความชัดเจนในการเปิดรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเกาะภูเก็ตซึ่งมีความคืบหน้ามากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีมาตรการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่มากกว่า 70% และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีกำหนดการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้รูปแบบแซนด์บ๊อกซ์ ผ่านโครงการภูเก็ตโมเดล ซึ่งจะเริ่มรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นของ GS จาก BKD เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2,551,976 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ GS มูลค่าการลงทุน 550.00 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการเข้าทำรายการซื้อขายหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมกราคม 2564 แต่เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในช่วงตั้งแต่ปลายปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อปริมาณการใช้น้ำในจังหวัดภูเก็ต บริษัทฯ จึงได้ชะลอการลงทุนออกไปก่อน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,