ASIMAR ส่งมอบเรือกำจัดผักตบชวาพร้อมเครื่องบีบอัด 5 ลำมูลค่ากว่า 50 ลบ.

นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ (ASIMAR) กล่าวว่า บริษัทส่งมอบให้แก่กรมโยธาธิการและผังเมือง คืองานออกแบบและต่อสร้างเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชพร้อมเครื่องบีบอัดและเครน จำนวน 5 ลำ มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

รูปแบบของเรือชุดนี้ได้ติดตั้งนวัตกรรมเครื่องบีบอัดผักตบชวาที่จะช่วยลดปริมาตร (Volume) ของผักลง 8-10 เท่า ซึ่งจะทำให้การเก็บผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ลดจำนวนเที่ยวเรือที่จะต้องแล่นกลับมาขนถ่ายผักตบขึ้นฝั่งได้จากเดิม 8-10 เที่ยวเหลือเพียง 1 เที่ยว ประโยชน์ที่ได้รับคือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บผักตบชวาและลดการสูญเปล่าของน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องบีบอัดนี้เป็นการพัฒนาปรับปรุงแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงโดยการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน (Voice of Customer)

บริษัทฯเป็นผู้นำในวงการต่อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยมีผลงานต่อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชให้กับกรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มากกว่า 20 ลำ นอกจากจะนำประสบการณ์จากผู้ใช้งานมาพัฒนาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีความเชี่ยวชาญชำนาญงานสร้างเป็นพิเศษทำให้บริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถส่งมอบเรือทั้ง 5 ลำ ก่อนครบกำหนดสัญญาถึง 1 เดือน ทำให้หน่วยงานสามารถนำเรือไปปฏิบัติการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำ และลดปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตพื้นที่ เขตจังหวัดที่ประสบปัญหาการระบายน้ำและการคมนาคมขนส่งทางน้ำได้อย่างทันท่วงที

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,