BOI ไฟเขียว “เนเชอร์เวิร์คส์” ยักษ์ใหญ่ระดับโลกลงทุนผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพในไทย

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ล่าสุดบีโอไอได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัท เนเชอร์เวิร์คส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ในกิจการผลิตโพลีแลคติค แอซิด (Polylactic Acid : PLA) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภท เช่น การนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใส่อาหารเพื่อการบริโภค ถุงชา แคปซูลกาแฟ และบรรจุภัณฑ์อาหาร เส้นใยใช้ในงานพิมพ์ชิ้นงาน 3 มิติ ผลิตเส้นใยที่นำมาใช้ผลิตผ้าอ้อม ผ้าเช็ดทำความสะอาด หน้ากากอนามัย รวมถึงอุปกรณ์ใช้ภายในบ้าน เป็นต้น

โดยคาดว่าจะมีการผลิต PLA ได้ปีละประมาณ 75,000 ตัน มูลค่าการลงทุนมากกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศ ได้แก่น้ำตาลปีละประมาณ 110,000 ตัน โครงการจะตั้งอยู่ที่นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่ง NBC เป็นโครงการไบโอคอมเพล็กซ์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง BCG (Bio-Circular- Green Economy)

“อุตสาหกรรมไบไอพลาสติก จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต จากกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนให้เกิดการลงทุนผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้นี้ จะมีส่วนช่วยสร้างพื้นฐานสำคัญให้ประเทศไทยเกิดคลัสเตอร์ด้านไบโอพลาสติก รวมถึงไบโอเคมีคอลในระยะยาว ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG แล้ว ยังสอดคล้องกับแนวทาง SDGs (Sustainable Development Goals) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอีกด้วย”

เลขาธิการบีโอไอกล่าว

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอภายใต้แนวคิด BCG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงไตรมาสแรก (ม.ค.- มี.ค.) ของปี 2564 บีโอไอได้ให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการพลาสติกชีวภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไปแล้ว มูลค่าประมาณ 31,000 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 พ.ค. 64)

Tags: , , , , ,