CPF ยกมาตรการขั้นสูงสุดหลังพบพนง.โรงชำแหล่ะไก่ติดโควิด 391 รายยันกระทบการผลิตไม่ถึง 10%

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เปิดเผยว่า บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อในโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรีของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPFTH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยภายหลังการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 391 คน

บริษัทจึงได้ดำเนินการตรวจคัดกรองพนักงานทั้งหมด และส่งตัวผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา แยะผู้เสี่ยงสูงเข้ากักตัวในสถานที่ที่สาธารณสุขจัดให้เป็นเวลา 14 วัน พร้อมตรวจยืนยันโรค 2 ครั้ง สำหรับผู้เสี่ยงต่ำให้กักตัวที่บ้านสังเกตุอาการตลอดช่วง 14 วันเช่นกัน โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของพนักงาน

ทั้งนี้พนักงานผู้ติดเชื้อเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารโดยตรง และในขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกคนจะสวมชุดฟอร์ม หน้ากากอนามัย และผ้าปิดปากปิดจมูกอย่างมิดชิด ซึ่งจะเป็นการช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อ

ด้านสถานที่ ได้หยุดการดำเนินงานในพื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อปฎิบัติงานทันทีเป็นเวลา 5 วัน และทำความสะอาด Big Cleaning พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทันทีตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทั่งนี้เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของโรงงาน และต้องตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการว่าปราศจากเชื้อโรค ตลอดจนเพื่อคัดกรองพนักงานที่มีผลการตรวจโควิด-19 เป็นลบเข้ามาปฏิบัติงาน ด้วยสถานที่และกระบวนการผลิตที่ปลอดเชื้อและพนักงานที่ปลอดโรค ทำให้กระบวนการผลิตจะดำเนินต่อได้อย่างปลอดภัย

บริษัทได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยขั้นสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงานและครอบครัว รวมถึงผลิตภัณฑ์ของโรงงานอย่างเต็มที่ โรงงานชำแหล่ะแห่งนี้มีกำลังการผลิตไม่เกิน 10% ของกำลังการผลิตไก่เนื้อรวมของกลุ่มบริษัท โดยโรงงานอื่น ๆ ยังคงดำเนินการผลิตอาหารอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 พ.ค. 64)

Tags: , , , ,