Empowering Tech Tourism หนุนยอดเจรจาธุรกิจ-ขับเคลื่อนฟื้นฟูภาคท่องเที่ยว

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Empowering Tech Tourism ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6-15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็นแบบ Virtual Event เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม

โดยทั้ง 10 วัน มีกิจกรรมสัมมนาออนไลน์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 50 คน ทั้งจากภาคโรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยว สปาและอื่นๆ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์แนวทางการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการที่นำนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 15,000 ครั้ง อีกทั้งตลอดโครงการเกิดการนัดหมายเจรจาธุรกิจกว่า 170 ครั้ง นับว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจสำหรับโครงการนี้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

การนำนวัตกรรมมาใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวจะช่วยลดต้นให้กับผู้ประกอบการ เพราะจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และการอุดช่องโหว่วที่จะทำให้เกิดการทุจริต ซึ่งผู้ประกอบการให้การตอบรับเป็นจำนวนมาก เนื่องจากตระหนักดีว่ารูปแบบการท่องเที่ยวในอนาคตจะต้องดำเนินการอย่างไรหลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การปรับรูปแบบมาเน้นกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากขึ้น การทำประกันให้กับลูกค้า และการจัดกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่ง ททท.ได้กำหนดมาตรการท่องเที่ยวปลอดภัยภายใต้โครงการมาตรฐานด้านสุขอนามัย SHA (Safety Health Administration) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

นอกเหนือจากการจัดงาน Virtual Event แล้ว แพล็ตฟอร์มของโครงการที่พัฒนาขึ้น จะยังคงอยู่ต่อไปเป็นเวลา 1 ปี ดังนั้นผู้ประกอบการยังสามารถเข้ามาเลือกชมนวัตกรรมที่น่าสนใจ และยังสามารถเจรจาพูดคุยกับผู้พัฒนานวัตกรรมได้ รวมถึงยังสามารถชมการสัมมนาย้อนหลังได้อีกด้วย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Empowering Tech Tourism เป็นความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้พัฒนาด้านนวัตกรรม และนักลงทุนที่จะช่วยกันเสริมศักยภาพของการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวไกลในยุคดิจิทัล โดยการพัฒนา Digital Platform ภายใต้ชื่อ www.empoweringtechtourism.com รวบรวมผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านนวัตกรรมของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

“โครงการนี้ได้รวบรวมนวัตกรรม 3 ด้าน คือ การตลาด เสริมบริการ และลดต้นทุน ที่มีความหลากหลายจากผู้พัฒนานวัตกรรมกว่า 100 รายมาให้ผู้ประกอบการเลือกใช้งานตามความต้องการ อีกทั้งมีสถาบันการเงินมาร่วมโครงการด้วย ทำให้ครบวงจรเป็นวันสต็อปเซอร์วิส ซึ่งแพลตฟอร์มต่างๆ ยังคงเปิดให้ผู้ประกอบการได้เข้ามาเลือกใช้งานไปอีก 1 ปี”

นายอภิชัย กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,