GUNKUL เข้าถือหุ้น 50% THCG ลุยกัญชง-กัญชา พร้อมวางงบลงทุน 2 ปี 2 พันลบ.

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ต.ค.64 บริษัทย่อย บริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด (GKHG) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญ 50% และเข้าเพิ่มทุนในหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด (THCG) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลค่าการเข้าลงทุนครั้งนี้ไม่เกิน 250 ล้านบาท และใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินธุรกิจการปลูกกัญชง และกัญชา เพื่อการจำหน่าย รวมถึงการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชง และกัญชา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของบริษัท ทั้งในด้านสินทรัพย์และผลประกอบการ เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวถือเป็น New S Curve ที่บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชง-กัญชาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

นอกจากนี้ บริษัทเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านแผนการลงทุนในกิจการดูแลส่งเสริมด้านสุขภาพ อีกทั้งเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและยา รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

อย่างไรบริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้และผลตอบแทนจากการประกอบกิจการดังกล่าวนับตั้งแต่การเข้าลงทุน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนการเข้าลงทุนตามเกณฑ์นโยบายของบริษัทฯ

สำหรับ THCG ประกอบธุรกิจลงทุนในสินทรัพย์และให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจการปลูกกัญชา กัญชง จำหน่ายกัญชากัญชง รวมถึงการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ได้จากกัญชง และกัญชา และการเป็นคู่สัญญากับทางภาครัฐและเอกชน โดยมีโครงการที่มีใบอนุญาตและดำเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

นายสมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GUNKUL กล่าวว่า การลงทุนร่วมกับ THCG ในครั้งนี้ ถือว่าบิ๊กดีลทางธุรกิจในการร่วมผนึกกำลังครั้งสำคัญของทั้ง 2 บริษัทเพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมกัญชง-กัญชา ซึ่งบริษัทเห็นถึงศักยภาพของ THCG ที่มีความพร้อมในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจกัญชา กัญชงแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ

ทั้งนี้ THCG มีโครงการที่มีใบอนุญาตและดำเนินการอยู่แล้ว ได้แก่ โครงการแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ โครงการหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโนบายการเข้ามาร่วมลงทุนของ GUNKUL อย่างมาก โดยเห็นว่าโครงการ ดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทน สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างอัตราการเติบโตของสินทรัพย์และผลกำไรให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้ตัดสินใจเข้าร่วมลงทุน เพราะมองเห็นถึง Synergy ความสำเร็จแบบเดียวกัน

ส่วนแผนโครงการกัญชงของ GUNKUL เองนั้น ได้เตรียมงบลงทุนในธุรกิจกัญชงไว้ประมาณ 2,000 ล้านบาทในช่วงปี 64-65 เป็นงบลงทุนโรงเรือน 1,400 ล้านบาท, โรงสกัด 500 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 100 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ด้านโรงงานสกัดกัญชาและกัญชง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 64 โดยกำลังการผลิตช่วงแรกจะอยู่ที่ 100-200 กิโลกรัมดอกแห้งต่อวัน และตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 1,100 กิโลกรัมต่อวันในครึ่งหลังปี 65 ซึ่งในปี 65 บริษัทจะทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจกัญชงประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท และปี 66 รับรู้รายได้เต็มปี ซึ่งหากรวมธุรกิจของ THCG เข้าไปด้วยจะทำให้ กลุ่มธุรกิจกัญชงกัญชา ของ GUNKUL มีสัดส่วนรายได้และกำไรเพิ่มจากธุรกิจเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,