ILINK เซ็นรับงานเคเบิลใต้ดินจ.ขอนแก่นของกฟภ. มูลค่า 33.80 ลบ.

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) เปิดเผยว่า บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ C.CST. 025/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นงานจ้างก่อสร้างเคเบิล ใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟฉ. 1 (จังหวัดขอนแก่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มูลค่างาน 33.80 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ระยะเวลาส่งมอบ 300 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เริ่มทำงาน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,