INGRS เผยบ.ย่อยในมาเลย์หยุดดำเนินการชั่วคราว 14 วันหลังประกาศ lockdown

บมจ.อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) หรือ INGRS แจ้งว่า ตามที่ประเทศมาเลเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามเดินทางและเคลื่อนย้ายทั่วประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรน่า (โควิด-19) เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อแล้ว 565,533 ราย โดยมีระยะเวลาประกาศใช้บังคับระยะแรกตั้งแต่วันที่ 1 – 14 มิถุนายน 2564

ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (Total Lockdown) ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทย่อยบางบริษัทของบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย บริษัท Ingress Industrial (Malaysia) Sdn. Bhd. บริษัท Ingress Technologies Sdn. Bhd. บริษัท Ingress AOI Technologies Sdn. Bhd. และบริษัท Ingress Precision Sdn. Bhd มีความจำเป็นต้องหยุดการดำเนินการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย ยังดำเนินการเป็นปกติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , ,