IP เซ็น MOU ม.สงขลานครินทร์ ต่อยอดงานวิจัยและพัฒนากระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เตรียมเดินหน้าพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนากระท่อม และ สารสกัดจากกระท่อม เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทั้งอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเกษตรการแพทย์และ อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพ

นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IP กล่าวว่า การลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพราะเล็งเห็นคุณประโยชน์ของกระท่อมและสารสกัดจากกระท่อม ที่สามารถนำมาผลิตเป็นอาหารเสริม โภชนบำบัด ยา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ด้านสุขภาวะให้กับประชาชนที่ยังเข้าถึงไม่ถึงผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ โดยทางIP เข้ามาร่วมมือในหลากหลายมิติ ทั้งห้องปฏิบัติการ สมทบงบประมาณในการทำงานวิจัย บุคลากร เป็นต้น ซึ่งทางอินเตอร์ ฟาร์มา เชื่อมั่นว่า หากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความร่วมมือในครั้งนี้ผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์ จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้านการเกษตรการแพทย์ โดยใช้เทคโนโลยีทางชีววิทยาศาสตร์ อีกทางหนึ่ง

ด้าน ผศ.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรม และสังคม เป็นกลไกหลักในการพัฒนางานวิจัยของภาคใต้ และประเทศ ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีและยินดีที่ทางบริษัทอินเตอร์ ฟาร์มา ได้ร่วมสนับสนุนงานด้านวิชาการและงานวิจัย รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ได้จริงและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาก ภายใต้ข้อตกลงร่วมการใน MOU ฉบับนี้

สำหรับงบประมาณหลักในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกระท่อมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยทาง IP และ ม.สงขลานครินทร์ มีขอบเขตงานวิจัยหลักๆ อาทิ ร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านกระท่อมและสารสกัดจากกระท่อม รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองหน่วยงาน, ร่วมกันส่งเสริม พัฒนาความรู้และงานวิจัย ทั้งด้านอุปกรณ์เครื่องมือ วัตถุดิบ เทคโนโลยี หรือ สิ่งสนับสนุนอื่นๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ อินเตอร์ ฟาร์มา และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นพ้องร่วมกันว่า การเดินหน้างานวิจัยและพัฒนากระท่อมและสารสกัดจากกระท่อมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการเกษตรการแพทย์และ อุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเกิดประโยชน์กับประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงกระท่อมแล้ว ยังสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสุขภาพ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (31 พ.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,