LHFG เผยทางการไต้หวันอยู่ระหว่างพิจารณากรณี CTBC เข้าซื้อหุ้นเพิ่ม 10.99%

บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทแจ้งว่า CTBC Bank Company Limited (CTBC) มีความประสงค์จะซื้อหุ้นจากนางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ และนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข รวมร้อยละ 10.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเป็นเงินประมาณ 4.2 พันล้านบาท และเมื่อการซื้อหุ้นสำเร็จจะทำให้ CTBC ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นประมาณ 46.607 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และการซื้อหุ้นดังกล่าวจะดำเนินการเมื่อได้รับอนุญาตจากทางการไต้หวันและธนาคารแห่งประเทศไทยนั้น บริษัทแจ้งว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางการไต้หวัน ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,