MGT ทุ่ม 150 ลบ.ซื้อหุ้น 55% “กรีน ลีฟ เคมิคอล”ขยายธุรกิจเคมีเครื่องสำอาง-อาหารเสริม

บมจ.เมกาเคม (ประเทศไทย) (MGT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน ลีฟ เคมิคอล จำกัด สัดส่วน 55% ของหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้ว รวมมูลค่า 150 ล้านบาท

เพื่อขยายการลงทุนของบริษัทให้ครอบคลุมการจัดจำหน่ายเคมีเพื่อผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม และน้ำหอม โดยการเข้าลงทุนครั้งนี้เป็นการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ บริษัท เอช.ที.โฮลดิ้ง จำกัด สัดส่วน 33.33% บริษัท พีเอส มิราเคิล โฮลดิ้ง จำกัด สัดส่วน 8.33% และ บริษัท โฟเลียม จำกัด สัดส่วน 13.33%

กรีน ลีฟ เคมิคอล เป็นบริษัทจดทะเบียนในไทยประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม น้ำหอม รวมถึงให้บริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ย. 64)

Tags: , , ,