OR จัดตั้งบริษัทให้บริการยานยนต์ออนไลน์คาดแล้วเสร็จ Q3/64

บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการจัดการ OR ครั้งที่ 25/2564ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนจอร์ จำกัด (Modulus) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการบริการยานยนต์ออนไลน์ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกไม่เกิน 106 ล้านบาท โดย Modulus ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยคาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาส ที่ 3 ปี 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.ค. 64)

Tags: , ,