OTO ได้งานระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ของ รฟท.มูลค่า 166.84 ลบ.

บมจ.วันทูวัน คอนแทคส์ (OTO) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับการว่าจ้างในการให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (1690 Call Center) จากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ระยะเวลาโครงการ 36 เดือน มูลค่าโครงการ 166,842,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ ระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (1690 Call Center) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสารเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ทั้งข้อมูลพื้นฐานการโดยสาร เดินรถ สินค้า การแข้งเหตุด่วน เหตุ อันตราย ข้อเสนอแนะ ติชม โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ และเพื่อให้สามารถสร้างบริการที่ทันสมัยให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟ ผ่านระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (1690 Call Center) ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยสามารถให้บริการหลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านช่องทางโทรศัพท์, E-mail, Web Chat และ Chat Bot Social Media (Facebook)

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พัฒนาการบริการให้กับ รฟท.อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้ว 4 สัญญา โดยสัญญาปัจจุบันเป็นการพัฒนาระบบงานลักษณะ Omni Channel Platform เต็มรูปแบบ Voice, Non-Voice, Social Media พร้อมบริการ Digital Service ผ่าน Chat Bot , Visual IVR เพื่อรองรับการขยายบริการของ รฟท.ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,