PF ออกหุ้นกู้มีประกัน 1 พันลบ.ดอกเบี้ย 6.80% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 19-21 ก.ค.

บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 3/2564 มูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค. 64 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ บล.โกลเบล็ก บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) และบล.กรุงไทย ซีมิโก้

บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BB” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 26 ส.ค.63 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้หุ้นกู้ชุดนี้มีหลักประกันคือ 1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มูลค่าประเมิน 884.80 ล้านบาท 2.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มูลค่าประเมิน 639.70 ล้านบาท 3. ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่ที่อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มูลค่าประเมิน 176.00 ล้านบาท

บริษัทมีวัตถุประสงค์การใช้เงินครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ PF219A จำนวน 1,509.60 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,