PLANET แจ้งผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นผ่านบิ๊กล็อต 2.67% ให้ ชนกานต์ โพธิบาล

บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PLANET) แจ้งว่า บริษัทได้รับแจ้งว่า Mr. Trevor John Thompson ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดของ PLANET ได้ทำรายการขายหุ้นสามัญของบริษัท รวมจำนวน 10,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.67% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ผ่านกระดานซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big Lot) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดย Mr. Trevor John Thompson จากถือหุ้น 85,200,000 หุ้น คิดเป็น 22.72% หลังทำรายการบิ๊กล็อตครั้งนี้จะถือหุ้นลดลงเหลือ 75,200,000 หุ้น คิดเป็น 20.05% ส่วนนางชนกานต์ โพธิบาล ได้เข้ามาถือหุ้น 10,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.67% หลังทำรายการบิ๊กล็อตดังกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 มิ.ย. 64)

Tags: , ,