PROEN เซ็นสัญญาขายคอมฯโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกรมศุลกากร 69.88 ลบ.

บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายหลักสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมศุลกากร จำนวน 1 โครงการ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.64 ตามสัญญาเลขที่113/2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 69,880,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,