PROS ได้รับงานใหม่ 3 โครงการ รวมมูลค่า 330.55 ลบ.

บมจ.พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง (PROS) เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ รวมมูลค่าทั้งหมด 330,549,750 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี เป็นงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารและงานย้ายอุปกรณ์- เครื่องมือ (M&E) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,180 วัน

2.โครงการ Lotus’s Hypermarket New Store Liab Klong2 เป็นงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ระยะเวลาก่อสร้าง 170 วัน

3. โครงการ Lotus’s Supermarket Vipawadi 64 เป็นงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ระยะเวลาก่อสร้าง 108 วัน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.ย. 64)

Tags: , ,