PTT จับมือ COTTO ศึกษาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เจาะกลุ่มรง.

นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผยว่า บริษัทจับมือบมจ.เอสซีจี เซรามิกส์ (COTTO) ร่วมศึกษาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสำนักงาน เพื่อผลักดันและพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาการดำเนินธุรกิจโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Rooftop สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสำนักงาน โดยใช้ความเชี่ยวชาญ ตลอดจนประสบการณ์ในการทำธุรกิจด้านการให้บริการแนะนำ ออกแบบ และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจรของ เอสซีจี เซรามิกส์ ภายใต้ แบรนด์ “SUSUNN” มาร่วมพัฒนาธุรกิจให้บริการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและผลิตไฟฟ้าใช้เองของ ปตท. รวมไปถึงกลุ่มอื่นๆ ที่มีความสนใจ เช่น อาคารสำนักงาน

โดยปัจจุบัน ปตท. พร้อมแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพและประสบการณ์ เพื่อขยายธุรกิจด้านพลังงานสะอาดและนวัตกรรมด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยเล็งเห็นว่าจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการและลูกค้าก๊าซธรรมชาติ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว รวมถึงส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สอดรับกับนโยบายของประเทศที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,