RATCH เซ็นกู้ 150 ล้านเหรียญกับ IFC คืนเงินกู้โครงการลงทุนในไทย-อาเซียน

บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (RHIS) บริษัทย่อยทางอ้อม และ RATCH ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน(Sustainable Loan) จำนวน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ กับ International Finance Corporation Bank (IFC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน และ/หรือ โครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ/หรือ โครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ สปป.ลาว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , ,