SAMTEL ได้รับงานบำรุงรักษามิเตอร์จาก กฟภ.มูลค่า 1,037.79 ลบ.

บมจ.สามารถเทเลคอม (SAMTEL) แจ้งว่า บริษัทได้รับหนังสือตกลงจ้างให้ทำงานตามที่เสนอราคาไว้ และให้ไปทำสัญญาจ้างงานบำรุงรักษามิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบในระบบ AMR จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 1,037.79 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาโครงการ 40 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2567 และให้บริษัทนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำสัญญาและลงนามในสัญญาต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.ค. 64)

Tags: , , ,