SINGTEL โต้ข่าวลือ ยันไม่มีแผนขายธุรกิจ Optus

ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่มีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น SINGTEL ออกโดยธนาคารกรุงไทย (SINGTEL80) แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากช่วงเช้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ขึ้น H ในช่วงแรกของการซื้อขาย เนื่องจากหุ้นอ้างอิงคือ SINGTEL ในตลาดหุ้นสิงคโปร์หยุดซื้อขายหรือถูกสั่งห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว แต่ต่อมาก็ได้ปลด H หลังจาก SINGTEL กลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

ทั้งนี้ Singapore Telecommunications Limited (Singtel) ชี้แจงเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น SINGTEL ในช่วงเช้าของวันที่ 3 เมษายน 2567 ซึ่งทาง Singtel ขอแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาข่าวสารจากสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ Optus โดยที่ทาง Singtel ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นของ Optus

ตามที่ทาง Singtel เคยชี้แจงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Singtel ได้มีการดำเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และปรับพอร์ตการลงทุนในบริษัทต่างๆ ซึ่งรวมถึงธุรกิจ Optus อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และธุรกิจของบริษัท และจะพิจารณาทางเลือกทั้งหมดเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น นั้น ทาง Singtel ขอชี้แจงว่าบริษัทยังไม่มีแผนการที่จะขายธุรกิจ Optus แต่อย่างใด โดยธุรกิจ Optus จะยังคงถือเป็นกลยุทธ์และส่วนสำคัญของ Singtel ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 เม.ย. 67)

Tags: , ,