SMART ตั้งอาทิตย์ นั่งประธานบอร์ด-รังสี เป็นประธานกรรมการบริหาร มีผล 2 มิ.ย.

ภาพ:นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ บมจ.สมาร์ท คอนกรีต (SMART)

บมจ.สมาร์ท คอนกรีต (SMART) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 มีมติแต่งตั้งนายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนนายประทีป ทีปกรสุขเกษม ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และแต่งตั้ง นายรังสี ทีปกรสุขเกษม เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร แทนนายประทีป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 มิ.ย. 64)

Tags: , , , ,