SMD วางเป้ารายได้ช่วง 3 ปี (64-66) โตเฉลี่ย 15% รับสังคมผู้สูงวัย-เทรนด์ดูแลสุขภาพ

นายวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เซนต์เมด (SMD) เปิดเผยว่า บริษัทวางเป้าหมายรายได้ช่วง 3 ปี (64-66) จะเติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปี สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมแห่งการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงยังมีนโยบายผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) อีกด้วย

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แม้จะทำให้โรงงานผู้ผลิตล่าช้าหรือการเจรจาต่างๆ ชะลอไปบ้าง แต่บริษัทยังได้รับผลกระทบในเชิงบวกมากกว่า เพราะธุรกิจหลักของบริษัทคือการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ จุดเด่น คือ สินค้าเวชบำบัดวิกฤติและการช่วยหายใจ ใช้ในห้องฉุกเฉิน (ER)+ และห้องผู้ป่วยวิกฤต(ICU) ซึ่งปัจจุบันในตลาดมีดีมานด์เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้

ทั้งนี้ หลังจากการระดมทุนด้วยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทวางแผนขยายธุรกิจในช่วงปี 64-66 จะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 240 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจที่เป็น Recurring income ในอนาคต ได้แก่

  • โครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับ 90 ล้านบาท ร่วมกับโรงพยาบาลชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วางเป้าหมายจะเริ่มโครงการให้ได้อย่างน้อย 8 เตียงตรวจ/โครงการ/ปี ด้วยงบประมาณเบื้องต้น 15 ล้านบาทต่อ 4 เตียงตรวจ ระยะดำเนินการตามสัญญาไม่น้อยกว่า 8 ปี คาดว่าภายในปี 66 จะมีทั้งสิ้น 28 เตียงตรวจ
  • โครงการเครื่องมือแพทย์ให้เช่า 150 ล้านบาท ตั้งเป้าหาสัญญาเช่าใหม่ระหว่างปี 64-66 ปีละไม่ต่ำกว่า 200-400 ล้านบาท รูปแบบสัญญาเช่าต้องไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท ระยะเวลาให้เช่าเฉลี่ย 3-5 ปี เน้นโครงการขนาดใหญ่และเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน เช่น เครื่องวัดสัญญาณชีพ เครื่องกระตุกหัวใจ เครื่องให้น้ำเกลือ เป็นต้น ปัจจุบันพูดคุยกับลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลบ้างแล้ว แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเจรจาชะลอตัวออกไป

นอกจากนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากจากระดมทุนใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน 60 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) หลัง IPO จะลดลงต่ำกว่า 0.5 เท่า จากปี 63 อยู่ที่ 1.87 เท่า ทำให้มีฐานทุนเพิ่มขึ้นและสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน ทำให้ SMD สามารถจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุน และที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , ,