SSP-W1 ปิดเทรดวันแรกที่ 3.08 บาท, SSP-W2 ปิดเทรดวันแรกที่ 2.30 บาท

SSP-W1 ปิดเทรดวันแรกที่ 3.08 บาท มูลค่าซื้อขาย 143.47 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 2.26 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 3.18 บาท และราคาลงต่ำสุด 2.26 บาท

SSP-W2 ปิดเทรดวันแรกที่ 2.30 บาท มูลค่าซื้อขาย 240.10 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 1.41 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 2.40 บาท และราคาลงต่ำสุด 1.41 บาท

ส่วนหุ้น SSP ปิดที่ 13.10 บาท ลดลง 0.10 บาท(-0.76%) มูลค่าซื้อขาย 103.38 ล้านบาท โดยเปิดตลาดที่ 13.20 บาท ราคาขึ้นสูงสุด 13.30 บาท และราคาลงต่ำสุด 12.80 บาท

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ฯประเมินใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) ครั้งที่ 1 ใช้ชื่อย่อว่า SSP-W1 ตาม Black-Scholes แบบ Conservative จะได้มูลค่าในกรอบ 2.010-1.287 บาท เมื่อราคาหุ้น SSP เคลื่อนไหวในกรอบ 13.90-12.50 บาท โดยมี Dividend yield 0.08%, Dilution effect 25.93%, Risk free rate 2.00, Volatility 35%

ส่วนมูลค่าเหมาะสมตาม Black-Scholes แบบ Aggressive จะได้มูลค่าในกรอบ 2.719-1.743 บาท เมื่อราคาหุ้น SSP เคลื่อนไหวในกรอบ 13.90-12.50 บาท โดยมี Risk free rate 2.00, Volatility 35%

ส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) ครั้งที่ 2 ใช้ชื่อย่อว่า SSP-W2 ตาม Black-Scholes แบบ Conservative จะได้มูลค่าในกรอบ 1.805-1.345 บาท เมื่อราคาหุ้น SSP เคลื่อนไหวในกรอบ 13.90-12.50 บาท โดยมี Dividend yield 0.08%, Dilution effect 25.93%, Risk free rate 2.00, Volatility 35%

ส่วนมูลค่าเหมาะสมตาม Black-Scholes แบบ Aggressive จะได้มูลค่าในกรอบ 2.458-1.834 บาท เมื่อราคาหุ้น SSP เคลื่อนไหวในกรอบ 13.90-12.50 บาท โดยมี Risk free rate 2.00, Volatility 35%

SSP-W1 มีจำนวน 101,419,874 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 12 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 8 เดือน นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W1 ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 พ.ย. 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 21 ก.พ. 2565

SSP-W2 มีจำนวน 253,549,180 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 20.00 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี 11 เดือน นับจากวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SSP-W2 ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 28 ก.พ. 2567 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 21 พ.ค. 2568

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 ก.ค. 64)

Tags: , , , , , ,