STGT โยกออร์เดอร์ไปผลิตรง.หาดใหญ่แทนรง.ตรังและสุราษฏร์ฯหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด

บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับแจ้งการตรวจพบการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงานรายวันในช่วงสัปดาห์นี้โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวม ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 41 คน โดยตรวจพบที่โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 3 คน และโรงงานจังหวัดตรัง จำนวน 38 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการดูแลพนักงานขั้นสูงสุดร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด โดยได้ทำการหยุดการผลิตเพื่อทำ ความสะอาดฆ่าเชื้อตั้งแต่วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2564 เพื่อตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงทุกระดับ รวมทั้งทำการกักตัวผู้มีความเสี่ยงสูงและครอบครัวให้อยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้เป็นพิเศษ เพื่อให้มั่นใจถึงการควบคุมโรคและความพร้อมของการดำเนินการผลิตสินค้าของบริษัทฯ เมื่อเปิดทำการผลิต

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์หากมีความจำเป็นต้องหยุดทำการผลิตเพิ่มเติม บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการควบคุมและคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มงวด พร้อมทั้งเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสวัสดิภาพด้านสุขอนามัยของพนักงานและพื้นที่ชุมชนโดยรอบเป็นหลัก

สำหรับโรงงานจังหวัดตรังมีกำลังการผลิตถุงมือยางชนิดมีแป้งประมาณ 25 ล้านชิ้นต่อวัน และโรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกำลังการผลิตถุงมือยางไนไตรล์ประมาณ 18 ล้านชิ้นต่อวัน จากกำลังการผลิตรวมทุกโรงงานของบริษัทฯ ที่ประมาณ 90 ล้านชิ้นต่อวัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรยอดสั่งซื้อไปผลิตที่โรงงานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถผลิตถุงมือประเภทเดียวกับโรงงานจังหวัดตรังและสุราษฎร์ธานีได้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะสามารถคลี่คลายได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัทฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ค. 64)

Tags: , ,