SVT เตรียมขายหุ้น IPO 200 ล้านหุ้นระดมทุนขยาย Vending Machine หลังนับหนึ่งไฟลิ่ง

นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี (SVT) เปิดเผยว่า หลังจากกบริษัทยื่นแบบคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) แล้วนั้น ขณะนี้ ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

SVT เป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ภายใต้แบรนด์ SUN Vending จุดเด่น คือ การเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจค้าปลีกขายสินค้าผ่าน Vending machine ในประเทศไทยแบบครบวงจรมากว่า 20 ปี โดยเป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ทั้งในด้านการปรับปรุงสภาพและประกอบ ติดตั้ง ระบบชำระเงินของเครื่องอัตโนมัติ และจำนวนเครื่องอัตโนมัติที่ให้บริการ รวมถึงมีศักยภาพในการปรับปรุงสภาพและประกอบ เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อใช้งานและจำหน่ายให้กับลูกค้าตามความต้องการ และมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยการขายโฆษณาบนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

นอกจากนี้ SVT ยังมีทีมวิจัยที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติไม่ว่าจะมาจากผู้ผลิตรายใดสามารถเชื่อมต่อข้อมูลการทำงาน และรับชำระค่าสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับแผนเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำไปใช้ในการจัดหาเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อขยายการติดตั้งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะซื้อเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อขยายการติดตั้งการให้บริการเป็น 20,000 เครื่อง ในปี 2566 ซึ่งคาดหวังว่าจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังจะขยายการติดตั้งเครื่องอัตโนมัติด้วยโมเดลธุรกิจใหม่ในรูปแบบ Franchise รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

อีกทั้ง บริษัทยังมีแผนที่จะใช้พัฒนาระบบและจัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ แบบ Smart โดยการติดตั้งจอสัมผัสบนเครื่องอัตโนมัติ, การติดตั้งระบบ Vending Machine Control (VMC), การติดตั้งระบบ Vending Machine management (VMM) และการพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้รองรับกับความต้องการของลูกค้า และทิศทางขององค์กร สำหรับเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติแบบออนไลน์

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 มีการเติบโต แม้ภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัว โดยบริษัทมีรายได้รวม 488.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.50% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 471.60 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 21.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.87% จากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 20.62 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในการให้บริการเพิ่มขึ้น และเพิ่มประเภทสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลงในไตรมาสนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีประเภทเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ให้บริการเป็น 4 รูปแบบหลัก คือ 1. เครื่องจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่ม (Can & Bottle) 2. เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบบานกระจก ( Glass Front ) 3. เครื่องจำหน่ายสินค้าประเภทถ้วยแบบร้อนเย็น (Cup Hot and Cold) และ 4. เครื่องสำหรับขายอาหารกึ่งสำเร็จรูป ( Noodle) สินค้าที่จำหน่ายผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องดื่ม, ขนมขบเคี้ยว, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ขนมปังเบอเกอรี่,อุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือ และหน้ากาก ฯลฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , ,