THCOM แต่งตั้ง “ปฐมภพ สุวรรณศิริ” เป็น CEO คนใหม่มีผล 1 ม.ค. 65

บมจ.ไทยคม (THCOM) แต่งตั้ง นายปฐมภพ สุวรรณศิริ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อจากนายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ที่จะเกษียณอายุงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

นายอนันต์ กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารเพื่อสร้างความยั่งยืนและต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายปฐมภพ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจ การขายและการตลาด และมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศมาอย่างยาวนานร่วม 30 ปี อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการค้า ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา จึงเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในบทบาทผู้นำขององค์กร ที่จะนำพาไทยคมให้ประสบความสำเร็จ ขยายโอกาสสู่ความท้าทายใหม่ๆ และเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

นายปฐมภพ เข้าร่วมงานกับ THCOM มาเป็นเวลากว่า 29 ปี ด้วยความสามารถรอบด้านและประสบการณ์ที่หลากหลาย ทั้งในด้านวิศวกรรม ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาธุรกิจ การขายและการตลาด และประสบการณ์ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ จนได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมดาวเทียมระดับสากล โดยนายปฐมภพได้สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี่ (University of Canterbury) เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ และสำเร็จหลักสูตร Executive MBA จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึง Advanced Management Program จาก Harvard Business School

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,