TPCH เข้าซื้อหุ้น 4 บ.ย่อยมูลค่า 203 ลบ.เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้น

บมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ครั้งที่ 20/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทย่อย ได้แก่

– บริษัท ปัตตานี กรีน จำกัด จำนวน 10,662,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.36% ของทุนจดทะเบียน จากบริษัท นราพารา จำกัด

– บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 1 จำกัด จำนวน 2,990,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 11.50% ของทุนจดทะเบียน, บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 จำกัด จำนวน 2,860,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 11.00% และ บริษัท ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 5 จำกัด จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็น 10.00% จากนายสมบัติ ชัยรัตนมโนกร โดยมีมูลค่าการเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 203 ล้านบาท

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเข้าลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้า และจะช่วยสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,