TSE ขายโซลาร์ฟาร์ม 6 โครงการในญี่ปุ่นให้กองทุน TIAM มูลค่า 1,027 ลบ.

บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จำหน่ายเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Farm) ในประเทศญี่ปุ่น รวม 6 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตและเสนอขายรวม 8.24 เมกะวัตต์ ให้กับ Tokyo Infrastructure Asset Management Co., Ltd. (TIAM) ซึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันของประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นการขายเงินลงทุน 100% ของ Eco Solar Aizu (ESA) และ ของ Ibaraki Ushiku 1 (IU1) ที่ถือโดย TSE Group International PTE. LTD. และ Solar Assets PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TSE ถือหุ้นในสัดส่วน 100% ด้วยมูลค่าการขายโครงการ รวมจำนวน 3,363 ล้านเยน หรือ คิดเป็นประมาณ 1,027 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน ภายในไตรมาส 3/64 ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถนำเงินจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวไปชำระหนี้สินบางส่วน อีกทั้งยังสามารถใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่ด้านพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจาเพื่อซื้อกิจการที่ดำเนินการจ่ายไฟและขายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว เพื่อรับรู้รายได้ทันทีและคาดว่าจะรู้ผลการเจรจาเข้าซื้อสำเร็จภายในไตรมาส 4/64

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 6 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 8.24 เมกะวัตต์ ได้แก่ Kuno ตั้งจ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่ น กำลังการผลิต 0.5 เมกะวัตต์, Shima ตั้งอยู่ที่ จ.โทยามะ ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 1.25 เมกะวัตต์, Hikeme ตั้งอยู่จ.ฟูกูอิ ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 1.50 เมกะวัตต์,. Ryugasaki ตั้งอยู่ จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 1.75 เมกะวัตต์, Sakura ตั้งอยู่ จ.โทยามะ ประเทศญี่ปุ่ น กำลังการผลิต 1.99 เมกะวัตต์ และ Jyoso ตั้งอยู่จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิต 1.25 เมกะวัตต์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,