WHO แนะใช้วัคซีนมาลาเรียเป็นครั้งแรกหลังทดลองเห็นผลในแอฟริกา

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ใช้วัคซีนป้องกันไข้มาลาเรียที่ชื่อว่า RTS,S/AS01 (RTS,S) เป็นวงกว้างสำหรับเด็กที่อยู่ในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซาฮารา (Sub-Saharan Africa) เป็นครั้งแรกของโลก

ข้อมูลของ WHO ระบุว่า วัคซีนดังกล่าวเป็นผลจากการวิจัยและค้นคว้าตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมาโดยแกล็กโซสมิทไคล์นซึ่งเป็นบริษัทยาของอังกฤษ ซึ่งร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร Program for Appropriate Technology in Health (PATH) รวมถึงเครือข่ายศูนย์วิจัยในแอฟริกา

WHO กล่าวว่า คำแนะนำดังกล่าวพิจารณาจากผลการฉีดวัคซีนกว่า 2.3 ล้านโดสที่ฉีดให้กับเด็กจำนวน 800,000 คนในประเทศนำร่อง ซึ่งประกอบด้วยกานา, เคนย่า และมาลาวีตั้งแต่ปี 2562

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ตามข้อมูลของ WHO นั้นเด็กกว่า 2 ใน 3 ของประเทศดังกล่าวซึ่งไม่ได้นอนกางมุ้งนั้นได้รับวัคซีนแล้ว ส่งผลให้อัตราการป่วยที่รุนแรงจากมาลาเรียลดลง 30%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ต.ค. 64)

Tags: , , ,