มาเลเซียตั้งเป้าดัน GDP โตปีละ 4.5-5.5% ในแผนเศรษฐกิจ 5 ปีฉบับล่าสุด

รัฐบาลมาเลเซียเปิดเผยระหว่างการเสนอแผนเศรษฐกิจระยะ 5 ปีครั้งที่ 12 ในวันนี้ ระบุว่า มาเลเซียตั้งเป้าหมายผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ขยายตัวปีละ 4.5-5.5% ระหว่างปี 2564-2568 โดยคาดว่า อุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ประกอบกับธุรกิจภาคต่างประเทศที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจของมาเลเซียมากขึ้น จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้

รัฐบาลมาเลเซียระบุในแถลงการณ์ว่า “แม้จะต้องเผชิญกับสภาพทางเศรษฐกิจที่มีอุปสรรคมากมาย เช่น การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยาวนานและควบคุมไม่ได้ แต่เศรษฐกิจมาเลเซียก็มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัว ด้วยการกลับมาเปิดเศรษฐกิจใหม่อีกครั้ง”

ทั้งนี้ รัฐบาลมาเลเซียคาดว่า ศักยภาพการผลิตจะขยายตัวที่ระดับ 4-5% ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนก็มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัว และจะเป็นหลักสำคัญที่จะส่งเสริมให้เศรษฐกิจของมาเลเซียเติบโต โดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนผ่านการกำหนดนโยบายการเงินและนโยบายการคลังไปควบคู่กันด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 64)

Tags: , ,