สธ. เผยพื้นที่ 17 อำเภอใน 7 จ.ภาคใต้ ฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้สูงอายุเกิน 70%

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังลงพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 เพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ว่า ขณะนี้มีอำเภอที่บรรลุเป้าหมายฉีดวัคซีนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้มากกว่า 70% แล้วจำนวน 17 อำเภอใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.สงขลา (นาหม่อม, หาดใหญ่, นาทวี, บางกล่ำ, ควนเนียง, คลองหอยโข่ง, เมืองสงขลา), จ.ยะลา (เบตง, เมืองยะลา), จ.ปัตตานี (ไม้แก่น,โคกโพธิ์, เมืองปัตตานี), จ.นราธิวาส (สุไหง-โกลก, สุคิริน) อำเภอเมืองตรัง อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอควนกาหลง จ.สตูล

โดยสถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมขณะนี้มีแนวโน้มลดลง แต่ในพื้นที่ภาคใต้ยังพบรายงานผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง เฉพาะ จ.สงขลา ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ 29,196 ราย อัตราการติดเชื้อสูงถึง 20.27% ซึ่งต้องเร่งรัดมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดอัตราป่วยลงให้ต่ำที่สุด ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608 ของ จ.สงขลา มีความคืบหน้าอย่างดี จากเป้าหมาย 323,754 ราย ขณะนี้ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 201,297 ราย หรือ 62.18%

สำหรับโรงพยาบาลสงขลา มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจจำนวนมากในปี 2563 จำนวน 5,145 ราย และในปี 2564 จำนวน 15,842 ราย ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมีผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ที่อาจติดเชื้อโควิด-19 ไปสู่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการด้วยกันเอง จึงได้จัดคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงรับยากลับบ้าน โดยเน้นความปลอดภัย ให้บริการตรวจในห้องแยกโรคความดันบวก และบริการเอกซเรย์ ตรวจสิ่งส่งตรวจ และพ่นยา ในห้องความดันลบ และเตรียมปรับปรุงพื้นที่พักคอย โดยเน้นมาตรการเว้นระยะห่าง พร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.ย. 64)

Tags: , , , ,