ไทย-ญี่ปุ่น ลงนามต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราฉบับใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลงนามต่ออายุความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเงินตราฉบับใหม่กับธนาคารกลางญี่ปุ่น (ในฐานะตัวแทนของกระทรวงการคลังญี่ปุ่น)

ภายใต้ความตกลง ฯ นี้ ธนาคารกลางทั้งสองประเทศสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลท้องถิ่นของตนเป็นเงินดอลลาร์ สรอ. และไทยสามารถเลือกแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินเยนได้นอกเหนือจากดอลลาร์ สรอ. โดยวงเงินสูงสุดยังคงเดิมคือ 3,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่า และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การต่ออายุความตกลง ฯ ครั้งนี้ มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ของการใช้วงเงินให้ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิดวิกฤตทางการเงิน นอกเหนือจากการแก้ไขวิกฤตดังกล่าว นอกจากนั้น ได้ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ฉบับล่าสุด เนื่องจากความตกลง ฯ นี้ มีกลไกที่สามารถเบิกใช้พร้อมกับความตกลง CMIM ได้

การสานต่อความร่วมมือทวิภาคีทางการเงินระหว่างกันในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เสถียรภาพระบบการเงินของทั้งสองประเทศ รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าที่ดีระหว่างญี่ปุ่นและไทยอีกด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ก.ค. 64)

Tags: , , , , ,