GLOCON, JWD ราคาไหลลง หลังเริ่มใช้เกณฑ์ Cash Balance วันนี้วันแรก

หุ้น JWD และ GLOCON ราคาไหลลง โดยเมื่อเวลา 10.16 น. หุ้น GLOCON ร่วง 6.54% มาอยู่ที่ 1.00 บาท ลดลง 0.07 บาท มูลค่าซื้อขาย 19.20 ล้านบาท ขณะที่หุ้น JWD ร่วง 4.26% มาอยู่ที่ 13.50 บาท ลดลง 0.60 บาท มูลค่าซื้อขาย 36.13 ล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ระดับ 1 : Cash Balance
หลักทรัพย์                                                           ชื่อย่อ                   วันเริ่มต้น              วันสิ้นสุด
บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์                                    GLOCON             01 มิ.ย. 2564       21 มิ.ย. 2564
ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ
บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ ครั้งที่ 4                       GLOCON-W4      01 มิ.ย. 2564       21 มิ.ย. 2564
บมจ.เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์                        JWD                    01 มิ.ย. 2564       21 มิ.ย. 2564
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มิ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,